WF300-3F

WF300-3F

WF300-3F

WF300-3F

WF300-3F
WF300-3F

Sản Phẩm

WF300-3F

WF300-3F

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 5423
Mô tả
WF300-3F

Waffle hot air stove

MODEL: WF300-3F

DIMENSION: W600 x D750 x H500

POWER: 3.2 kW

VOLTAGE: 220V/50Hz

TRAY SIZE: 300 x 400mm

TRAY NO.: 3

Sản Phẩm Khác