THS-150R

THS-150R

THS-150R

THS-150R

THS-150R
THS-150R

Sản Phẩm

THS-150R

THS-150R

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2558
Mô tả
THS-150R

Gas Lava Rock Grill (counter-top)
Model: THS-150R
Dimension (mm):650×612×470
Roast net dimension (mm):570×350
Total thermal power (kw):57320/16.8
N/W (kg):46

Sản Phẩm Khác