SMQ-10

SMQ-10

SMQ-10

SMQ-10

SMQ-10
SMQ-10

Sản Phẩm

SMQ-10

SMQ-10

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4230
Mô tả
SMQ-10
Model
SMQ-10
SMQ-20
SMQ-30
Capacity(pcs/h)
2000
4500
4500
Dough Track Length(m)
3.4
5.8
4.36
Dough Weight Range(g)
200-1200
200-1200
30-1200
Power(kw)
0.75
0.75
0.9
Dimension(mm)
Width
1000
1200
1430
Depth
1200
1300
1100
Height
1100
1700
1350
Weight(kg)
320
450
350

Sản Phẩm Khác