OS-F1000/4/5/6S

OS-F1000/4/5/6S

OS-F1000/4/5/6S

OS-F1000/4/5/6S

OS-F1000/4/5/6S
OS-F1000/4/5/6S

Sản Phẩm

OS-F1000/4/5/6S

OS-F1000/4/5/6S

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1738
Mô tả
OS-F1000/4/5/6S

OS-F1000/4/5/6

  • Size: 1000/1200/1500/1800×900×850mm
  • Total power: 0.7/0.8/0.9/1.0KW
  • Material: black titanium wire drawing board

Sản Phẩm Khác