JZH-TQ-4

JZH-TQ-4

JZH-TQ-4

JZH-TQ-4

JZH-TQ-4
JZH-TQ-4

Sản Phẩm

JZH-TQ-4

JZH-TQ-4

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 3043
Mô tả
JZH-TQ-4

Gas range with 4-Burner & Electric Oven
- Model: JZH-TQ-4 
- Specification (mm): 700 × 705 × (850 +60)
- Thermal power : 48604/14.2 BTU/hr
- Power: 380V/50hz 4.8kW

Sản Phẩm Khác