BTC-299

BTC-299

BTC-299

BTC-299

BTC-299
BTC-299

Sản Phẩm

BTC-299

BTC-299

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2022
Mô tả
BTC-299

BLENDER

Model: BTC-299

Capacity: 1,4L

Power: 1Hp 1200W

Volts: 220V/50Hz

Sản Phẩm Khác