BDA34-2/30

BDA34-2/30

BDA34-2/30

BDA34-2/30

BDA34-2/30
BDA34-2/30

Sản Phẩm

BDA34-2/30

BDA34-2/30

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2154
Mô tả
BDA34-2/30
3/4-Automatic Bun Divider Rounder
o   Model: BD34-2/30
o   Pieces: 30
o   Weight range: 25-85g
o   Max dough weight: 2,55kg
o   Dimension: 620x620x1600mm
o   Power: 1.3kw

Sản Phẩm Khác