ZH-RG / JZH-RG

ZH-RG / JZH-RG

ZH-RG / JZH-RG

ZH-RG / JZH-RG

ZH-RG / JZH-RG
ZH-RG / JZH-RG

Sản Phẩm

ZH-RG / JZH-RG

ZH-RG / JZH-RG

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 307
Mô tả
ZH-RG / JZH-RG

Model: ZH-RG
Dimension: 800 × 900 × (850 +70) mm
LPG gas consumption: 0.86kg / h
Natural gas consumption: 1.28m3 / h
Power: 12KW
Weight: 125 kg

Model: JZH-RG
Dimension: 700 × 700 × (850 +70) mm
LPG gas consumption: 0.84kg / h
Natural gas consumption: 1.21m3 / h
Power: 11.8 KW
Weight: 95 kg

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX