XWJ-2A

XWJ-2A

XWJ-2A

XWJ-2A

XWJ-2A
XWJ-2A

Sản Phẩm

XWJ-2A

XWJ-2A

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1073
Mô tả
XWJ-2A

Hood Type Dishwasher
Model: XWJ-2A
Dimensions: 705*830*1500 mm     
Washing Capacity: 900 plates (12”)/hr                 
Dwell/Rinse Cycles: 60 seconds/90 seconds/120 seconds                          
Wash Pump: 0.735kW                    
Wash Tank Capacity: 33 Liters    
Wash Tank Heater: 3.0kW                    
Wash Temperature: 60℃                                           
Boiler Capacity: 9 Little 
Rinse Tank Heater: 12kW                    
Rinse Temperature: 85℃    
Electrical Input: 3N-380V / 50Hz 
Hot Water Input: 0.2MP—0.5MP

Sản Phẩm Khác