XLC-R

XLC-R

XLC-R

XLC-R

XLC-R
XLC-R

Sản Phẩm

XLC-R

XLC-R

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 967
Mô tả
XLC-R

Conveyor Dishwasher

Model: XLC-R 
Dimensions:1500x720x1390mm 
Washing Capacity: 180 baskets per hour 
Basket Dimension: 500x500 
Wash Pump: 1.5kw 
Motor: 0.18kw 
Boilter Heater: 27kw 
Rinse Tank Heater: 9kw 
Electrical Input: 380V/50Hz 
Hot Water Input: 200kPa to 400kPa

Sản Phẩm Khác