WR-20-11

WR-20-11

WR-20-11

WR-20-11

WR-20-11
WR-20-11

Sản Phẩm

WR-20-11

WR-20-11

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1846
Mô tả
WR-20-11

20 Tray Combi Steamer
Model WR-20-11
Voltage 380 (V)
Power 37 (Kw)
Dimensions 910 × 820 × 1880 (mm)
Net weight 350 (Kg)

Sản Phẩm Khác