VULCANO

VULCANO

VULCANO

VULCANO

VULCANO
VULCANO

Sản Phẩm

VULCANO

VULCANO

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 741
Mô tả
VULCANO

Pizza Oven 2N2M - Sirman
Model: Vulcano
Dimension: 745x695x490mm
Power: 230V-400V/50Hz 6000W
Temperature: 50-450oC

 

Sản Phẩm Khác