Vertical Flour Mixer

Vertical Flour Mixer

Vertical Flour Mixer

Vertical Flour Mixer

Vertical Flour Mixer
Vertical Flour Mixer

Sản Phẩm

Vertical Flour Mixer

Vertical Flour Mixer

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 190
Mô tả
Vertical Flour Mixer

can mix 500kg dough each time. Twospeed characteristic: for tough flour use the quick one, 25 revolutions per minute; for crisp flour use the slow one, 16 revolutions per minute. Different speed is used to improve flour quality

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX