THP-4

THP-4

THP-4

THP-4

THP-4
THP-4

Sản Phẩm

THP-4

THP-4

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1582
Mô tả
THP-4

Electric Ceramic Hob( counter-top)
Model:THP-4
Dimension (mm):660×650×300
Power(kw):8

Sản Phẩm Khác