Table Top Donut Maker (YJ-CD01)

Table Top Donut Maker (YJ-CD01)

Table Top Donut Maker (YJ-CD01)

Table Top Donut Maker (YJ-CD01)

Table Top Donut Maker (YJ-CD01)
Table Top Donut Maker (YJ-CD01)

Sản Phẩm

Table Top Donut Maker (YJ-CD01)

Table Top Donut Maker (YJ-CD01)

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 419
Mô tả
Table Top Donut Maker (YJ-CD01)

Table Top Donut Maker

Model: YJ-CD01

Dimension: L1000xW520xH640mm

Weight: 55kg

Power: 3.85kW

Sản Phẩm Khác