SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)
SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

Sản Phẩm

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 176
Mô tả
- Model: SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door) - Total Power:0.52/0.65/0.83/0.94/1.06KW - Temperature:30~50℃ - Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800/2100/2400)×850×1300mm

- Model: SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

- Total Power:0.52/0.65/0.83/0.94/1.06KW

- Temperature:30~50℃

- Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800/2100/2400)×850×1300mm

Sản Phẩm Khác