SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)
SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

Sản Phẩm

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 462
Mô tả
- Model: SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door) - Total Power:0.52/0.65/0.83/0.94/1.06KW - Temperature:30~50℃ - Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800/2100/2400)×850×1300mm

- Model: SRH3-B4H/B5H/B6H/B7H/B8H (Three-tier Back-door)

- Total Power:0.52/0.65/0.83/0.94/1.06KW

- Temperature:30~50℃

- Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800/2100/2400)×850×1300mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX