SM-705G+SM-716

SM-705G+SM-716

SM-705G+SM-716

SM-705G+SM-716

SM-705G+SM-716
SM-705G+SM-716

Sản Phẩm

SM-705G+SM-716

SM-705G+SM-716

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2121
Mô tả
SM-705G+SM-716
Base Proofer Series
Model SM-716 SM-716B SM-716F SK-12P SM-10F SM-15F
Capacity(number of racks) 16 16 16 12 10 15
Tray Size(mm) 400×600 460×760 400×600 400×600 400×600 400×600
Number of Shelves 8 8 8 6 5 5
Tray Layout    
Dimension(mm) Width 810 870 780 1520 1365 1490
Depth 1000 1400 1000 1270 1160 1150
Height 957 1057 1057 1060 985 890
Weight(kg) 70 70 70 220 140 150
Total Power(kw) 0.9 0.9 0.9 1.7 0.7 1.7
Control Mode mechanical control panel digital control panel mechanical control panel

Sản Phẩm Khác