SM-200T

SM-200T

SM-200T

SM-200T

SM-200T
SM-200T

Sản Phẩm

SM-200T

SM-200T

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2571
Mô tả
SM-200T
Model
SM2-25
SM2-50
SM2-50T
SM2-80T
SM2-120T
SM-200T
Capacity(kg)
Flour
12.5
25
25
50
75
125
Dough
25
50
50
80
120
200
Power(kw)
Spiral
2.2
3
3
4.5
9
12
Bowl
-
-
0.37
0.75
0.55
1.5
Spiral Speed (rpm)
1st Speed
140
135
135
125
110
98
2nd Speed
280
270
270
250
220
196
Bowl Speed (rpm)
1st Speed
12.8
12.8
17.8
17.2
13
11
2nd Speed
25.5
25.5
17.8
17.2
13
11
Weight(kg)
140
240
320
385
610
1300
Dimension(mm)
Width
560
600
640
765
825
980
Depth
850
930
1080
1280
1470
1580
Heigh
1120
1190
1220
1330
1520
1580

Sản Phẩm Khác