Slot Toaster HET-4

Slot Toaster HET-4

Slot Toaster HET-4

Slot Toaster HET-4

Slot Toaster HET-4
Slot Toaster HET-4

Sản Phẩm

Slot Toaster HET-4

Slot Toaster HET-4

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 379
Mô tả
4-Slot Toaster Model: HET-4 Dimension: 370x210x225mm Power: 220V/50Hz 2.3kW 6-Slot Toaster Model: HET-6 Dimension: 460x210x225mm Power: 220V/50Hz 3kW

4-Slot Toaster

Model: HET-4

Dimension: 370x210x225mm

Power: 220V/50Hz  2.3kW

6-Slot Toaster

Model: HET-6

Dimension: 460x210x225mm

Power: 220V/50Hz  3kW

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX