SINMAG ST-100 (MÁY TẠO HƠI NƯỚC)

SINMAG ST-100 (MÁY TẠO HƠI NƯỚC)

SINMAG ST-100 (MÁY TẠO HƠI NƯỚC)

SINMAG ST-100 (MÁY TẠO HƠI NƯỚC)

SINMAG ST-100 (MÁY TẠO HƠI NƯỚC)
SINMAG ST-100 (MÁY TẠO HƠI NƯỚC)

Sản Phẩm

 SINMAG ST-100 (MÁY TẠO HƠI NƯỚC)

SINMAG ST-100 (MÁY TẠO HƠI NƯỚC)

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 315
Mô tả
MÁY TẠO HƠI NƯỚC ST-100

- Model: ST-100

- Capacity (number of racks): 4 

- Rack size (mm): 675x810x1800mm

- Dimension: 563x230x1650mm

- Power(kw): 4kW

Sản Phẩm Khác