S3-B4/5/6/7/8

S3-B4/5/6/7/8

S3-B4/5/6/7/8

S3-B4/5/6/7/8

S3-B4/5/6/7/8
S3-B4/5/6/7/8

Sản Phẩm

S3-B4/5/6/7/8

S3-B4/5/6/7/8

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2523
Mô tả
S3-B4/5/6/7/8

S3-B4/5/6/7/8

  • Size: 1200/1500/1800/2100/2400×790×1260mm
  • Total power: 0.95/1.1/1.2/1.5/1.6kw
  • Material: Chinese black marble

Sản Phẩm Khác