S3-B4/5/6/7/8 (Yellow Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Yellow Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Yellow Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Yellow Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Yellow Marble)
S3-B4/5/6/7/8 (Yellow Marble)

Sản Phẩm

S3-B4/5/6/7/8 (Yellow Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Yellow Marble)

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 133
Mô tả
- Model: S3-B4/5/6/7/8 - Material:Yellow Marble - Total Power:0.99/1.08/1.26/1.52/1.64KW - Compressor: 0.67/0.85/0.85/1.1/1.1HP - Temperature:2~6℃ - Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800/2100/2400)×790×1260mm

- Model: S3-B4/5/6/7/8

- Material:Yellow Marble

- Total Power:0.99/1.08/1.26/1.52/1.64KW

- Compressor: 0.67/0.85/0.85/1.1/1.1HP

- Temperature:2~6℃

- Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800/2100/2400)×790×1260mm

Sản Phẩm Khác