S3-B4/5/6/7/8 (Black Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Black Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Black Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Black Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Black Marble)
S3-B4/5/6/7/8 (Black Marble)

Sản Phẩm

S3-B4/5/6/7/8 (Black Marble)

S3-B4/5/6/7/8 (Black Marble)

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 389
Mô tả
- Model: S3-B4/5/6/7/8 - Material:Black Marble - Total Power:0.99/1.08/1.26/1.52/1.64KW - Compressor: 0.67/0.85/0.85/1.1/1.1HP - Temperature:2~6℃ - Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800/2100/2400)×790×1260mm

- Model: S3-B4/5/6/7/8

- Material:Black Marble

- Total Power:0.99/1.08/1.26/1.52/1.64KW

- Compressor: 0.67/0.85/0.85/1.1/1.1HP

- Temperature:2~6℃

- Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800/2100/2400)×790×1260mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX