S2-B4/5/6/7/8

S2-B4/5/6/7/8

S2-B4/5/6/7/8

S2-B4/5/6/7/8

S2-B4/5/6/7/8
S2-B4/5/6/7/8

Sản Phẩm

S2-B4/5/6/7/8

S2-B4/5/6/7/8

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1422
Mô tả
S2-B4/5/6/7/8

S2-B4/5/6/7/8

  • Size: 1200/1500/1800/2100/2400×790×1100mm 
  • Total power: 0.9/1/1.1/1.45/1.5KW
  • Material: nanocrystalline stone

Sản Phẩm Khác