Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT50281

Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT50281

Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT50281

Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT50281

Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT50281
Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT50281

Sản Phẩm

Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT50281

Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT50281

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 117
Mô tả
Product description: Name:Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs NO:AT50281 Size:(L)510X(W)540X (H)480mm

Product description:

Name:Round Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

NO:AT50281

Size:(L)510X(W)540X (H)480mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX