RLX-01

RLX-01

RLX-01

RLX-01

RLX-01
RLX-01

Sản Phẩm

RLX-01

RLX-01

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 983
Mô tả
RLX-01

Gas Conveyor Dishwasher
Model:
 RLX-01
Voltage: 380V
Power:10.8kw
Dimension:1304×795×1637mm
Water consumption:350L/h
Washing capacity:120-240Baskets/h

Sản Phẩm Khác