ODS-F4/5/6J

ODS-F4/5/6J

ODS-F4/5/6J

ODS-F4/5/6J

ODS-F4/5/6J
ODS-F4/5/6J

Sản Phẩm

ODS-F4/5/6J

ODS-F4/5/6J

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1413
Mô tả
ODS-F4/5/6J

ODS-F4/5/6J

  • Size: 1200/1500/1800×900×1260mm
  • Total power: 0.8/0.9/1.1kw
  • Material: black titanium plate

Sản Phẩm Khác