Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60361-1/2

Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60361-1/2

Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60361-1/2

Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60361-1/2

Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60361-1/2
Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60361-1/2

Sản Phẩm

Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60361-1/2

Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60361-1/2

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 105
Mô tả
Product description: Name:Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs NO:AT60361-1/2 Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Product description:

Name:Oblong Soup Station W/Roll Top Lid and Brass Legs

NO:AT60361-1/2

Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX