Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs
Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Sản Phẩm

 Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 78
Mô tả
Product description: Name:Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs NO:AT60181 Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Product description:

Name:Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

NO:AT60181

Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Sản Phẩm Khác