Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs
Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Sản Phẩm

 Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 179
Mô tả
Product description: Name:Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs NO:AT60181 Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Product description:

Name:Oblong Soup Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

NO:AT60181

Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX