Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60161-1/2

Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60161-1/2

Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60161-1/2

Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60161-1/2

Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60161-1/2
Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60161-1/2

Sản Phẩm

Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60161-1/2

Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs AT60161-1/2

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 106
Mô tả
Product description: Name:Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs NO:AT60161-1/2 Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Product description:

Name:Oblong Chafing Dish W/Roll Top Lid and Brass Legs

NO:AT60161-1/2

Size:(L)660X(W)490X (H)460mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX