LÒ NƯỚNG NGĂN + TỦ Ủ MB-622+SM-10F

LÒ NƯỚNG NGĂN + TỦ Ủ MB-622+SM-10F

LÒ NƯỚNG NGĂN + TỦ Ủ MB-622+SM-10F

LÒ NƯỚNG NGĂN + TỦ Ủ MB-622+SM-10F

LÒ NƯỚNG NGĂN + TỦ Ủ MB-622+SM-10F
LÒ NƯỚNG NGĂN + TỦ Ủ MB-622+SM-10F

Sản Phẩm

LÒ NƯỚNG NGĂN + TỦ Ủ MB-622+SM-10F

LÒ NƯỚNG NGĂN + TỦ Ủ MB-622+SM-10F

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 108
Mô tả
- Model: SM-10F - Capacity(number of trays): 15 - Tray Size(mm): 400×600mm - ProoferDimension(mm): 1250x1080x890mm - Voltage: Single-phase - Power(kw): 1.7kw -Control Mode: mechanical control panel

Deck oven+Proofer
 

Model SM-10F SM-15F SM-12P
Capacity(number of trays) 10 15 12
Tray Size(mm) 400×600 400×600 400×600
Tray Layout
ProoferDimension(mm) Width 1250 1490 1520
Depth 890 1080 1270
Height 985 890 1085
Voltage Single-phase
Weight(kg) 140 150 220
Power(kw) 0.7 1.7 1.7
Control Mode mechanical control panel digital control panel

Sản Phẩm Khác