LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-805E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-805E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-805E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-805E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-805E
LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-805E

Sản Phẩm

   LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-805E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-805E

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 142
Mô tả
- Model: SM-805E - Capacity (number of trays): 5 - Tray Size(mm): 400×800 - Dimension(mm): 780x1453x590mm - Power: 12.5kW

 

- Model: SM-805E

- Capacity (number of trays): 5

- Tray Size(mm): 400×800

- Dimension(mm): 780x1453x590mm

- Power: 12.5kW

 

Sản Phẩm Khác