LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710EB

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710EB

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710EB

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710EB

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710EB
LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710EB

Sản Phẩm

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710EB

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710EB

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 111
Mô tả
- Model: SM-710EB - Capacity (number of trays): 10 - Tray Size(mm): 460×720 - Dimension(mm): 870x1400x1140mm - Power: 25kW

- Model: SM-710EB

- Capacity (number of trays): 10

- Tray Size(mm): 460×720

- Dimension(mm): 870x1400x1140mm

- Power: 25kW

Sản Phẩm Khác