LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710E
LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710E

Sản Phẩm

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710E

LÒ NƯỚNG ĐỐI LƯU DÙNG ĐIỆN SM-710E

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 140
Mô tả
- Model: SM-710E - Capacity(number of trays): 10 - Tray Size(mm): 400×600 - Dimension(mm): 780x1253x1140mm - Power(kw): 19

- Model: SM-710E

- Capacity(number of trays): 10

- Tray Size(mm): 400×600

- Dimension(mm): 780x1253x1140mm

- Power(kw): 19

Sản Phẩm Khác