KS-60

KS-60

KS-60

KS-60

KS-60
KS-60

Sản Phẩm

KS-60

KS-60

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1985
Mô tả
KS-60

Quickly Gas Steamer - Drawer Type

o   KS-60 / Drawer Type

o   Width (mm): 728

o   Depth (mm): 656

o   Length (mm): 1,458

o   Capacity (Plate): 6

o   Plate Size (mm): 465 x 465 x 140

Sản Phẩm Khác