KS-60 (Drawer Type)

KS-60 (Drawer Type)

KS-60 (Drawer Type)

KS-60 (Drawer Type)

KS-60 (Drawer Type)
KS-60 (Drawer Type)

Sản Phẩm

KS-60 (Drawer Type)

KS-60 (Drawer Type)

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 129
Mô tả
Quickly Gas Steamer - Drawer Type o KS-60 / Drawer Type o Width (mm): 728 o Depth (mm): 656 o Length (mm): 1,458 o Capacity (Plate): 6 o Plate Size (mm): 465 x 465 x 140

Quickly Gas Steamer - Drawer Type

o   KS-60 / Drawer Type

o   Width (mm): 728

o   Depth (mm): 656

o   Length (mm): 1,458

o   Capacity (Plate): 6

o   Plate Size (mm): 465 x 465 x 140

Sản Phẩm Khác