K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door)

K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door)

K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door)

K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door)

K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door)
K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door)

Sản Phẩm

K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door)

K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door)

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 476
Mô tả
- Model: K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door) - Total Power:1.21/1.36/1.57KW - Compressor: 0.85/1.0/1.3HP - Temperature:2~6℃ - Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800)×805×1900mm

- Model: K5-B4/5/6 (Five-tier Back-door)

- Total Power:1.21/1.36/1.57KW

- Compressor: 0.85/1.0/1.3HP

- Temperature:2~6℃

- Dimension:L×W×H=(1200/1500/1800)×805×1900mm

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX