JZH-TG

JZH-TG

JZH-TG

JZH-TG

JZH-TG
JZH-TG

Sản Phẩm

JZH-TG

JZH-TG

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2062
Mô tả
JZH-TG

Model: ZH-TG
Voltage 380 (V)
Power 12 (Kw)
Dimensions 800 × 900 × 850 +120 (mm)
Net weight 124 (Kg)

Model: JZH-TG
Voltage 380 (V)
Power 9 (Kw)
Dimensions 700 × 750 × 850 +60 (mm)
Net weight 86 (Kg)

 

Sản Phẩm Khác