JZH-RQ-4

JZH-RQ-4

JZH-RQ-4

JZH-RQ-4

JZH-RQ-4
JZH-RQ-4

Sản Phẩm

JZH-RQ-4

JZH-RQ-4

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 3096
Mô tả
JZH-RQ-4

Gas range with 4-Burner & Oven
- Model: JZH-RQ-4 
- Specification (mm): 700 × 750 × (850 +60)mm
- Thermal power: 64348/18.8 BTU/hr

Sản Phẩm Khác