JZH-RG

JZH-RG

JZH-RG

JZH-RG

JZH-RG
JZH-RG

Sản Phẩm

JZH-RG

JZH-RG

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1429
Mô tả
JZH-RG

Model: ZH-RG
Dimension: 800 × 900 × (850 +70) mm
LPG gas consumption: 0.86kg / h
Natural gas consumption: 1.28m3 / h
Power: 12KW
Weight: 125 kg

Model: JZH-RG
Dimension: 700 × 700 × (850 +70) mm
LPG gas consumption: 0.84kg / h
Natural gas consumption: 1.21m3 / h
Power: 11.8 KW
Weight: 95 kg

Sản Phẩm Khác