JZH-GT360

JZH-GT360

JZH-GT360

JZH-GT360

JZH-GT360
JZH-GT360

Sản Phẩm

JZH-GT360

JZH-GT360

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1570
Mô tả
JZH-GT360

Model:ZH-GT400
Dimension (MM):400×900×(850+60)
Weight (KG):35

Model:JZH-GT360
Dimension (MM):360×700×(850+60)
Weight (KG):30

Sản Phẩm Khác