JUS-TZ-2/4

JUS-TZ-2/4

JUS-TZ-2/4

JUS-TZ-2/4

JUS-TZ-2/4
JUS-TZ-2/4

Sản Phẩm

JUS-TZ-2/4

JUS-TZ-2/4

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1941
Mô tả
JUS-TZ-2/4
Electric Cooker
Model:JUS-TZ-2
Dimension (mm):400×650×475
Table height (mm):335
Voltage (V/Hz):230/50
Power (kW):2.6+2.0
N/W (kg):19

Model:JUS-TZ-4
Dimension (mm):600×650×475
Table height (mm):335
Voltage (V/Hz):380/50
Power (kW):2×2.6+2×2

N/W (kg):31.4

Sản Phẩm Khác