JUS-TRB40/60

JUS-TRB40/60

JUS-TRB40/60

JUS-TRB40/60

JUS-TRB40/60
JUS-TRB40/60

Sản Phẩm

JUS-TRB40/60

JUS-TRB40/60

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1823
Mô tả
JUS-TRB40/60
Gas Bain Marie
Model:JUS-TRB40
Dimension(mm):400×650×475
Table height (mm):335
Capacity (L/tank):6
(Pa):2800~3700(PLG),2000~2500(NG)
Gas:R 1/2"
Power (kW):3.7Kw:0.34 kg/h(PLG)/ 0.4 m³/h(NG);
N/W (kg):22

Model:JUS-TRB60
Dimension (mm):400×650×475
Table height (mm):335
Capacity (L/tank):10
(Pa):2800~3700(PLG),2000~2500(NG)
Gas:R 1/2"

Power (kW):3.7kw:0.34 kg/h(PLG)/ 0.4 m³/h(NG);
N/W (kg):28

Sản Phẩm Khác