HWB-1

HWB-1

HWB-1

HWB-1

HWB-1
HWB-1

Sản Phẩm

HWB-1
HWB-1

HWB-1

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 3148
Mô tả
HWB-1

1-Head Waffle Baker

Model: HWB-1

Dimension: 250x380x300mm

Power: 220V/50Hz  0.85kW
 

2-Head Waffle Baker

Model: HWB-2

Dimension: 500x380x300mm

Power: 220V/50Hz  0.85+0.85kW

Sản Phẩm Khác