HW-848

HW-848

HW-848

HW-848

HW-848
HW-848

Sản Phẩm

HW-848

HW-848

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2673
Mô tả
HW-848

Curved Glass Cooling Showcase

Model: HW-848

Dimension: 900x520x700mm

Power: 220V/50Hz  0.2kW

Sản Phẩm Khác