HW-812

HW-812

HW-812

HW-812

HW-812
HW-812

Sản Phẩm

HW-812

HW-812

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 149
Mô tả
Food Display Warmer (2-layer) Model: HW-812 Dimension: 1500x750x860mm Power: 220V/50Hz 3.5kW Food Display Warmer (2-layer) Model: HW-813 Dimension: 1200x750x860mm Power: 220V/50Hz 5kW Food Display Warmer (2-layer) Model: HW-8P Dimension: 1500x750x840mm Power: 220V/50Hz 1.5kW

Food Display Warmer (2-layer)

Model: HW-812

Dimension: 1500x750x860mm

Power: 220V/50Hz  3.5kW
 

Food Display Warmer (2-layer)

Model: HW-813

Dimension: 1200x750x860mm

Power: 220V/50Hz  5kW
 

Food Display Warmer (2-layer)

Model: HW-8P

Dimension: 1500x750x840mm

Power: 220V/50Hz  1.5kW

Sản Phẩm Khác