HW-660

HW-660

HW-660

HW-660

HW-660
HW-660

Sản Phẩm

HW-660

HW-660

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 540
Mô tả
Curved Glass Warming Showcase Model: HW-660 Dimension: 660x450x640mm Power: 220V/50Hz 1kW Curved Glass Warming Showcase Model: HW-900 Dimension: 900x500x670mm Power: 220V/50Hz 1kW Curved Glass Warming Showcase Model: HW-1200 Dimension: 1200x540x800mm Power: 220V/50Hz 1.6kW

Curved Glass Warming Showcase

Model: HW-660

Dimension: 660x450x640mm

Power: 220V/50Hz  1kW
 

Curved Glass Warming Showcase

Model: HW-900

Dimension: 900x500x670mm

Power: 220V/50Hz  1kW
 

Curved Glass Warming Showcase

Model: HW-1200

Dimension: 1200x540x800mm

Power: 220V/50Hz  1.6kW

Sản Phẩm Khác

THIET BI LAM BANH, THIET BI BEP, TU DONG, MAY DONG GOI, MAY LAM KEM, MAY CONG NGHIEP, DAY CHUYEN MAY CONG NGHIEP, THIET BI BUFFET, QUAY BAR, MAY RUA CHEN, THIET BI INOX