HW-1100

HW-1100

HW-1100

HW-1100

HW-1100
HW-1100

Sản Phẩm

HW-1100

HW-1100

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 599
Mô tả
HW-1100

Food Display Warmer (2-player)

Model: HW-1100

Dimension: 1075x775x773mm

Power: 220V/50Hz  2.8kW

Sản Phẩm Khác