HET-815

HET-815

HET-815

HET-815

HET-815
HET-815

Sản Phẩm

HET-815

HET-815

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 113
Mô tả
Sandwich Salamander Model: HET-815 Dimension: 450x330x230mm (grooved up) Power: 220V/50Hz 2.5kW Sandwich Salamander Model: HET-815A Dimension: 450x330x230mm (grooved up & down) Power: 220V/50Hz 2.5kW

Sandwich Salamander

Model: HET-815

Dimension: 450x330x230mm (grooved up)

Power: 220V/50Hz  2.5kW

Sandwich Salamander

Model: HET-815A

Dimension: 450x330x230mm (grooved up & down)

Power: 220V/50Hz  2.5kW

Sản Phẩm Khác