HET-300

HET-300

HET-300

HET-300

HET-300
HET-300

Sản Phẩm

HET-300
HET-300

HET-300

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1067
Mô tả
HET-300

Electric Conveyor Toaster

Model: HET-150

Dimension: 290x420x380mm

Power: 220V/50Hz  1.34kW

Electric Conveyor Toaster

Model: HET-300

Dimension: 370x420x380mm

Power: 220V/50Hz  1.94kW

Electric Conveyor Toaster

Model: HET-450

Dimension: 470x420x380mm

Power: 220V/50Hz  2.64kW

Sản Phẩm Khác